2018-06-06 22:19Press releases

Visit Lillehammer – den største destinasjonen og den første byen merket som «Bærekraftig reisemål»

Visit Lillehammer har nylig blitt godkjent som et bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norges standard, og torsdag 7. juni var det offisiell diplomoverrekkelse i Nærings- og miljødepartementet. «Merket for bærekraftig reiseliv» ble tildelt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Høsten 2016 startet Visit Lillehammer prosessen, og arbeidet mot en mer bærekraftig reiselivsutvikling har involvert alle kommunene (Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sjusjøen i Ringsaker og fra 2018 Nordre Land) og mange reiselivsbedrifter, og vi er stolte av å være den største regionen og første byen som oppnår merket for bærekraftig reisemål så langt, forteller Kristin Prøven som har vært prosjektleder for bærekraft arbeidet.

Les mer: Slik arbeider Visit Lillehammer med bærekraft, og slik kan du som bedrift sette fokus på bærekraft.

Markedsundersøkelser viser at gjestene blir mer og mer opptatt av å velge bærekraftige bedrifter og reisemål, og derfor er dette et viktig verdivalg i måten å tenke reiselivsutvikling framover. Merket er et verktøy for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at destinasjonen er bærekraftig på alle områder i dag.

Helårlig reisemål og kortreiste turister

Visit Lillehammer området strekker seg fra Lillehammer og Sjusjøen i sør til midt i Gudbrandsdalen, og byr på levende bygder, historiske gårder og fjellstuer, samt lokale mat -og kulturopplevelser. Regionen har mange gode forutsetninger for en bærekraftig reiselivsutvikling, ved blant annet å være et helårlig reisemål med jevn fordeling av besøkende i sommer og vintersesong. Dette gir et godt grunnlag for verdiskapning hos bedriftene.

En ringvirkningsanalyse vi har fått utført for å måle de økonomiske effektene av reiselivsnæringen og fritidsboligsektoren viser at de tilreisende i regionen handler for ca. 4,9 mrd kroner. Av denne omsetningen er 2,5 mrd kroner lokal verdiskapning i regionen, forteller reiselivssjef Ove Gjesdal. Rapporten viser at reiselivsaktiviteten står for 18% av den samlede verdiskapningen, og hver fjerde arbeidsplass i rapporteringspliktige foretak i regionen.

Gjestedøgnstatistikken viser at hele 70% av våre gjester i regionen er nordmenn. Av de 30% utenlandske gjestene er ca. 15% fra de skandinaviske land. Dvs. at vi er en region hvor 85% av de tilreisende kan defineres som kortreiste turister.

Ekte opplevelser i kultur-Norges vugge

I Gudbrandsdalen er du midt blant folket og naturen som inspirerte til Henrik Ibsens Peer Gynt. Hvert år kan du oppleve den fantastiske utendørsoppsetningen ”Peer Gynt på Gålå”. Nobelprisvinnerne Sigrid Undset og Bjørnstjerne Bjørnson fant også inspirasjon i området, og ikke minst samlet Asbjørnsen og Moe inn mange av de norske folkeeventyrene her. I Hunderfossen Eventyrpark kan små og store lære mer om folkeeventyrene, og på Maihaugen kan du oppleve Gudbrandsdalens historie fra 1800-tallet og fram til i dag. Du kan også besøke dikterhjemmene Bjerkebæk og Aulestad, Norges Olympiske Museum og Lillehammer Kunstmuseum, forteller Kristin Prøven entusiastisk. I tillegg er Lillehammer nettopp blitt UNESCO Litteraturby, og arrangerer årlig Litteraturfestivalen.

Lillehammer by er selve inngangsporten til Gudbrandsdalen, og byen har en egen plass i hjertet hos mange takket være vinter-OL i 1994. Flere av de olympiske anleggene er fremdeles i bruk og åpne for besøkende, noe som gjør regionen til et mekka for vintersportentusiaster. I vintersesongen finner du 2300 km med landets beste langrennsløyper og 5 alpinanlegg med Hafjell og Kvitfjell i spissen. Historien om de to birkebeinerne som brakte kongssønnen trygt over fjellet til Rena lever videre gjennom de årlige Birkebeinerarrangementene som omfatter både renn, ritt og løp.

Det er ingen tvil om at opplevelsene i vår region er forankret i lokal historie og kultur, forteller Kristin. Det å være et bærekraftig reisemål handler blant annet om ivaretagelse og formidling av lokal kultur, historie og tradisjoner.

Vertskapsprogram for gode gjesteopplevelser

Vi har gjennom bærekraft arbeidet utviklet et vertskaps -og kompetanseprogram for alle reiselivsansatte og frivillige i regionen, fortsetter Kristin. Med dette ønsker vi å øke kompetansen om lokal historie, tradisjoner og kultur slik at de ansatte kan anbefale flere opplevelser til gjestene, som igjen bidrar til at de blir lenger i regionen og handler mer lokale varer. Gjennom vertskapsprogrammet ønsker vi i tillegg å øke kompetansen om bærekraftige tiltak i egen bedrift eller i samarbeid med andre.

Miljøsertifisering som merverdi for bedriftene

Gjesteundersøkelsen vi har utført i prosjektet viser at de tilreisende i vår region er opptatt av miljø, og ønsker å besøke steder som har en bevisst holdning til miljøspørsmål. I tillegg ønsker de fleste turister å bli kjent med lokal kultur og spise lokal mat, sier Kristin Prøven. Det er derfor viktig at vi øker kompetansen hos våre reiselivsbedrifter slik at de tilfredsstiller gjestenes ønsker og krav. Gjennom prosjektperioden har Visit Lillehammer arrangert flere kurs som f.eks. «Bli en mer bærekraftig bedrift», «Kommunikasjon i et bærekraftperspektiv» og kurs i universell utforming.

Videre har vi samarbeidet med Norsk Turistutvikling og FEE Norway om innføring av Green Key sertifisering for mindre overnattingsbedrifter, hvor to av våre bedrifter har vært piloter. I tillegg har et kulturarrangement (Peer Gynt) og et sportsarrangement (WC i Kvitfjell) blitt sertifisert som miljøgodkjent arrangement.

Vegen videre som et bærekraftig reisemål

Ved å bli merket som et bærekraftig reisemål har vi akkurat startet på reisen med å jobbe i en felles retning. Gjennom en felles handlingsplan for de tre neste år skal vi iverksette lokale tiltak, gjør riktige miljøvalg og ikke minst øke bevisstheten blant reiselivsnæring, lokalbefolkning og gjestene våre, forteller Ove Gjesdal.

Vi fortsetter arbeidet med å bli et mer bærekraftig reisemål ved å iverksette et prosjekt for mer sømløse reiser innen regionen. Vi er også koblet på det 3-årige næringsrettede forskningsprosjektet BOR (Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet) i regi av Høgskolen i Innlandet (HINN), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Østlandsforskning. BOR-prosjektet tar for seg to tema; kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling og bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner.  

To av casene i prosjektet ligger i Visit Lillehammer sitt område (Sjusjøen og Mjøsa), og fra sommeren 2018 vil det gjennomføres feltarbeid med dokumentstudier, observasjoner og intervju i disse områdene. For oss som destinasjonsselskap, vil resultatene fra prosjektet bidra til arbeidet med å tilpasse tilbudene bedre til spesifikke turistgrupper og samtidig bevare stedenes egenart, f.eks. gjennom nye konsepter, samarbeidsformer mv.  Dette vil kunne gi grunnlag for å gjennomføre en mer bærekraftig opplevelsesutvikling, og bidra til økt konkurranseevne og verdiskaping for regionen.About Visit Lillehammer AS

Visit Lillehammer er det lokale destinasjonsselskapet og den offisielle turistinformasjonen for Lillehammer og Gudbrandsdalen.


Contact(s)

Merethe Sandum
Tourism Manager
Merethe Sandum
Kristin Prøven
Project Manager Sustainable Tourism
Kristin Prøven