Visit Lillehammer AS


Lillehammer and Gudbrandsdalen

27 år gamle Nina Lutz går fra Oslo til Tronheim. Hun synes det er deilig å lufte hodet og kun tenke på seg selv og stien hun skal gå.

NinaLUtzpilgrimtysklan_ASN.jpg

27 år gamle Nina Lutz går fra Oslo til Tronheim. Hun synes det er deilig å lufte hodet og kun tenke på seg selv og stien hun skal gå.
File type:jpeg
License:Non-commercial use
Size:975kb